...

6 actievelingen vertellen over hoe zij de wereld vlakbij een beetje beter maken.
Verbeter de wereld, begin in je buurt


ROALD SCHAAP

Van ‘halleluja’ tot ‘geef een vluchteling te eten’
Vervoering, contemplatie, een persoonlijke relatie met het Goddelijke. Daar denk je aan als je aan kerkmuziek denkt. Maar ondanks de aandacht voor naastenliefde in de kerk, gaan de liedjes grotendeels over de relatie met God en niet over de strijd tegen maatschappelijk onrecht, vindt Roald Schaap (33).
Daar brengt hij met zijn liedjes verandering in. “Als artiest treed ik veel op in kerken. Ik had het gevoel dat daar, zeker in de muziek, steeds een goede persoonlijke relatie met God werd benadrukt. Maar kerkmuziek gaat niet vaak over de relatie met de mensen om ons heen die het moeilijk hebben.” Door middel van zelfgemaakte liedjes en teksten wil Schaap mensen uitdagen om te zien wat er in hun omgeving gebeurt en welke rol zij kunnen spelen. Bijvoorbeeld de situatie van mensen die zonder papieren in Nederland verblijven, een groep waarvoor hij zich zelf inzet.
Hij zwengelt bovendien een kerkelijke discussie aan. Zijn nieuwe album ‘Hout en Steen’ is vergezeld van een boek met prikkelende columns over maatschappelijk onrecht en een reactie daarop van bekende theologen en kerkleiders. Bovendien bevat het boek opdrachten zoals: nodig een vluchteling uit om samen te eten. Schaap: “God wil dat je meewerkt aan een betere wereld, in plaats van de praktijk van het ‘goede doen’ alleen maar te bespreken.” Zijn folkmuziek is dan ook niet alleen bedoeld voor in de kerk, maar vooral ook voor daarbuiten. www.roald.tv

Lees het bericht hier op www.myworld.com