...
spiegel_02
In de vorige artikel heb ik mijn negatieve ervaringen binnen de kerk gedeeld. Enkele lezers stootte dat voor de borst. Sommigen lazen het artikel niet uit en misten de clue. En weer anderen verwelkomden de spiegel die hen voorgehouden werd. Ik ontving flink wat persoonlijke berichten van mensen die de situaties herkenden en blij waren dat er eindelijk eens iemand over schrijft.
Verboden kritiek
Soms lijkt het alsof we geen kritiek mogen hebben op de kerk. Natuurlijk kun je alle kerken niet over één kam scheren, maar het melden van misstanden helpt om dingen te kunnen veranderen. Als we niets van onze kerkverlaters willen aanhoren, zullen we ook niet weten hoe we ze te kort hebben gedaan. We kunnen groeien van andermans ervaringen. Ik ben zo vrij geweest wat te delen van mijn ervaringen. De 55 punten waren natuurlijk een immense lijst, waarvan ik niet verwachtte dat er inhoudelijk, punt voor punt op zou worden gereageerd. Wel was het een uitstekende test om te zien in hoeverre we feedback willen aanhoren.
Veiligheid
Wat gebeurt er met ons gelovigen als we enthousiast worden en houvast vinden in de waarheid? We hebben dan de neiging om onze waarheden als model te zien voor anderen. Oordelen helpt ons eerst om veiligheid te vinden in deze nieuwe waarheid. Het kost soms strijd en moeite om te leren onze houvast niet in bijbelteksten te vinden, maar in God en volwassen te worden in Zijn liefde. Dat is vaak veel spannender dan een vastomlijnde waarheid.
Spiegel
Het heeft me geholpen om in te zien hoe ik anderen heb uitgesloten en mensen labeltjes heb opgeplakt. Mensen in mijn omgeving hielden me de spiegel voor en het deed pijn om in die spiegel te kijken. Jezus zegt: ‘oordeel niet en er zal niet over jou geoordeeld worden.’  Uiteindelijk maakt het me milder naar …. de kerk, anderen en ook naar mezelf werd ik minder veroordelend.
Op zichzelf gericht
Mijn definitie van kerk is over de jaren veranderd. Ik hoop dat de kerk weer een lichaam mag worden, een levend organisme, een netwerk van mensen dat elkaar in het dagelijkse leven ontmoet, Gods liefde van maandag tot zondag met elkaar deelt en niet alleen op zichzelf als kerk gericht is, maar waarde toevoegt aan hun wijde omgeving.
Ik kan wel 10.000 redenen verzinnen waarom ik in zo’n kerk geloof, oké 55:
1. Omdat Jezus begonnen is met een klein groepje mensen om er op uit te gaan en zich niet af te sluiten in een gebouw.
2. Omdat Jezus ons voor deed om met uitgesloten mensen op te trekken en de vooraanstaande mensen op het podium met een korreltje zout te nemen.
3. Omdat de kerk zich wil verspreiden als zout er aarde zonder zich te richten op groei in aantal.
4. Omdat de kerk voor kan doen hoe ‘de laatste de eersten zijn’ en niet invloed zoekt in hiërarchie.
5. Omdat de kerk niet bezig is om straks in de hemel te komen, maar net als Jezus zegt: ‘Laat het rijk van de hemel hier komen’
6. Omdat de kerk niet angstig waarschuwt voor de ‘duistere wereld’, maar zich als een licht in de duistere wereld mengt.
7. Omdat de kerk elkaar uitdaagt: ‘ga twee aan twee op pad en neem niks mee’ zonder veiligheid te zoeken in bezit van gebouwen en structuren.
8. Omdat de kerk gelooft dat je eerst de balk uit je eigen oog mag laten weghalen en dan pas de ander z’n splinter kan helpen verwijderen.
9. Omdat we als kerk niet kerken planten als hoofddoel, maar als doel hebben om het koninkrijk te zoeken en recht te doen.
10. Omdat de kerk niet zegt: ‘pas op wie je liefhebt’ maar zegt ‘heb je vijanden lief’
11. Omdat de kerk niet zegt ‘zorg dat je gered bent en de rest is extra’. Maar dat de kerk zegt ‘zoek eerst recht en het koninkrijk en de rest krijg je er bovenop’
12. Omdat de kerk niet ‘schuil maar veilig in de stal’ zegt, maar: ‘ga op weg en volg de stem van de herder’
13. Omdat de kerk niet gelooft dat zonde besmettelijk is, maar dat we ervaren dat vergeving besmettelijk is.
14. Omdat de kerk niet een kerkdienst is, maar een levend organisme van relaties
15. Omdat de kerk op zondag geniet van rust en zich niet ook nog op die ene vrije dag uit de naad werkt om een kerkdienst te organiseren.
16. Omdat de grenzen van de kerk niet zwart/wit zijn, maar vervagen en zo het verhaal van Jezus op de plekken komt waar het nodig is.
17. Omdat de kerk durft om uit hun eigen sub-cultuur te stappen in de belevingswereld van anderen.
18. Omdat we ons in kunnen zetten voor behoudt van Gods schepping.
19. Omdat de kerk niet gelooft dat God de aarde vernielt, maar vernieuwd; een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde.
20. Omdat we als gelovigen niet alleen mensen verzorgen die vast komen te zitten in het systeem van de maatschappij, maar dat we ook het zand in de machine zijn die het systeem laat vastlopen.
21. Omdat we in relaties elkaar kunnen scherpen, zoals ijzer ijzer scherpt
22. Omdat we geen oordeel hoeven te vellen, God kan dat alleen, de kerk mag liefhebben. We mogen afwachten of en hoe God oordeelt.
23. Omdat de kerk genade kan voorleven door liefde boven de wet te zetten en mensen boven de dogma’s mag stellen.
24. Omdat de kerk kan voorleven dat Jezus offer bewijst dat God echt het beste met mensen voorheeft.
25. Omdat de kerk vanwege Jezus offer mag geloven dat er geen voorwaarden meer gesteld hoeven te worden aan Gods genade.
26. Omdat relaties verdieping geven en we samen een breder beeld van God krijgen.
27. Omdat de kerk het aandurft om de vrucht van de Geest lekker te laat rijpen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en  zelfbeheersing. Ook als dat tijd kost en we ervoor door moeilijke periode heen moeten gaan.
28. Omdat we in ontmoeting elkaar kunnen bemoedigen. We helpen elkaar om te zien hoe God ons ziet, als de ander het even niet ziet.
29. Omdat de relaties die we bouwen niet met 300 mensen tegelijk zijn, maar relaties zoals vrienden die hebben. Dat vraagt soms meer commitment dan één keer per werk naar een kerkdienst gaan. Zo leren we elkaar in de praktijk echt lief te hebben.
30. Omdat we leren om niet alleen elkaar, maar zelfs onze vijanden lief te hebben.
31. Omdat Jezus als het Hoofd van de Gemeente iets geweldigs voorleeft: Voor elkaar door het vuur gaan, ook als iemand andere opvattingen heeft dan wij.
32. Omdat we als kerk mogen oefenen om onze onvolmaaktheden te laten zien aan elkaar.
33. Omdat we in de relaties niet bang zijn voor elkaars twijfel, maar vertrouwen op het proces dat iemand heeft. Jezus is de herder van onze ziel, niemand anders.
34. Omdat we in relaties mogen leren hoe we mensen, die buiten de boot vallen, mogen opnemen in onze vriendengroepen.
35. Omdat we ons mogen richten op het ene verloren schaap in plaats van op de wensen en de groepsdruk van de kudde van 99 schapen.
36. Omdat we eerlijk mogen zijn over alles zonder dat we elkaar afkeuren. Zodat grote geheimen niet onderhuids doorgroeien.
37. Omdat we in de relaties mogen leren om boosheid te uiten, nog voor we hoeven te leren vergeven.
38. Omdat we als kerk mogen leren vergeven, ook als het moeilijk is en we daarvoor tijd nodig hebben.
39. Omdat Gods geduld niet opraakt en dus nog steeds ons wil leren om niet aan wetten en concepten vast te houden, maar om hem te vertrouwen.
40. Omdat we in de relaties mogen leren zwak te zijn. En als we onze zwakheid kennen dat we dit mogen accepteren. Tegelijkertijd mogen we vol zelfvertrouwen zijn over de dingen waar we ons in bekwamen.
41. Omdat we in onderlinge vriendschap in de praktijk mogen leren wat het is om iemand te vertrouwen, en zo ook vertrouwen op te bouwen met God.
42. Omdat we in relaties elkaar mogen uitdagen om het nest te verlaten en volwassen te worden.
43. Omdat we als kerk kritische vragen durven aan te gaan, omdat we geloven dat ze ons iets leren van onze blinde vlek.
44. Omdat we als kerk een geweldige toegevoegde waarde voor de buurt kunnen zijn door armen en minder bedeelden te helpen, voor kunst en muziek en festivals waar ook mensen van buiten ons netwerk van mogen genieten.
45. Omdat we als gelovigen een enorme stem kunnen geven aan hen die onderdrukt worden.
46. Omdat er in de kerk ruimte is voor pessimisme en voor optimisme en alles wat daar tussen ligt.
47. Omdat er in de relaties ruimte is voor ongeloof en geloof, voor mooie dingen maken en voor keihard chillen.
48. Omdat de kerk niet draait om kerkdiensten, maar om het leven delen met elkaar.
49. Omdat de kerkdienst slechts een voertuig is, dat zodra het niet meer zijn functie vervult, we het moeten durven loslaten om nieuwe manieren te vinden waarop we we elkaar opzoeken en ons nuttig maken in de samenleving.
50. Omdat de kerk houdt van eten, drinken en feestvieren.
51. Omdat mensen in het netwerk niet alleen liederen zingt om zich goed te voelen, maar ook liederen durft te zingen die vertolken hoe ze zich werkelijk voelen.
52. Omdat we ons in de kerk niet alleen laten volstromen met liefde om het uit te delen, maar we ook mogen weggeven van wat we nog niet hebben en mogen vertrouwen dat God zich buiten onze comfortzone schuilhoudt om zichzelf te laten vinden.
53. Omdat de kerk God niet alleen vindt in het bij elkaar zijn, maar God ook vindt in de ogen van de mensen uit onze straat.
54. Omdat de kerk niet meer een kloof maakt tussen het heilige en het seculiere, maar de kloof overbrugt om de twee werelden één te maken.
55. Omdat ik geloof in wat onmogelijkheid lijkt: Een kerk die binnenstebuiten gekeerd wordt en hun stad durft te dienen om zo te leren wat het is om als Jezus te zijn voor anderen.