...
spiegel_02
In de vorige artikel heb ik mijn negatieve ervaringen binnen de kerk gedeeld. Enkele lezers stootte dat voor de borst. Sommigen lazen het artikel niet uit en misten de clue. En weer anderen verwelkomden de spiegel die hen voorgehouden werd. Ik ontving flink wat persoonlijke berichten van mensen die de situaties herkenden en blij waren dat er eindelijk eens iemand over schrijft.
Verboden kritiek
Soms lijkt het alsof we geen kritiek mogen hebben op de kerk. Natuurlijk kun je alle kerken niet over één kam scheren, maar het melden van misstanden helpt om dingen te kunnen veranderen. Als we niets van onze kerkverlaters willen aanhoren, zullen we ook niet weten hoe we ze te kort hebben gedaan. We kunnen groeien van andermans ervaringen. Ik ben zo vrij geweest wat te delen van mijn ervaringen. De 55 punten waren natuurlijk een immense lijst, waarvan ik niet verwachtte dat er inhoudelijk, punt voor punt op zou worden gereageerd. Wel was het een uitstekende test om te zien in hoeverre we feedback willen aanhoren.
Veiligheid
Wat gebeurt er met ons gelovigen als we enthousiast worden en houvast vinden in de waarheid? We hebben dan de neiging om onze waarheden als model te zien voor anderen. Oordelen helpt ons eerst om veiligheid te vinden in deze nieuwe waarheid. Het kost soms strijd en moeite om te leren onze houvast niet in bijbelteksten te vinden, maar in God en volwassen te worden in Zijn liefde. Dat is vaak veel spannender dan een vastomlijnde waarheid.
Spiegel
Het heeft me geholpen om in te zien hoe ik anderen heb uitgesloten en mensen labeltjes heb opgeplakt. Mensen in mijn omgeving hielden me de spiegel voor en het deed pijn om in die spiegel te kijken. Jezus zegt: ‘oordeel niet en er zal niet over jou geoordeeld worden.’  Uiteindelijk maakt het me milder naar …. de kerk, anderen en ook naar mezelf werd ik minder veroordelend.
Op zichzelf gericht
Mijn definitie van kerk is over de jaren veranderd. Ik hoop dat de kerk weer een lichaam mag worden, een levend organisme, een netwerk van mensen dat elkaar in het dagelijkse leven ontmoet, Gods liefde van maandag tot zondag met elkaar deelt en niet alleen op zichzelf als kerk gericht is, maar waarde toevoegt aan hun wijde omgeving.
Ik kan wel 10.000 redenen verzinnen waarom ik in zo’n kerk geloof, oké 55:
1. Omdat Jezus begonnen is met een klein groepje mensen om er op uit te gaan en zich niet af te sluiten in een gebouw.
2. Omdat Jezus ons voor deed om met uitgesloten mensen op te trekken en de vooraanstaande mensen op het podium met een korreltje zout te nemen.
3. Omdat de kerk zich wil verspreiden als zout er aarde zonder zich te richten op groei in aantal.
4. Omdat de kerk voor kan doen hoe ‘de laatste de eersten zijn’ en niet invloed zoekt in hiërarchie.
5. Omdat de kerk niet bezig is om straks in de hemel te komen, maar net als Jezus zegt: ‘Laat het rijk van de hemel hier komen’
6. Omdat de kerk niet angstig waarschuwt voor de ‘duistere wereld’, maar zich als een licht in de duistere wereld mengt.
7. Omdat de kerk elkaar uitdaagt: ‘ga twee aan twee op pad en neem niks mee’ zonder veiligheid te zoeken in bezit van gebouwen en structuren.
8. Omdat de kerk gelooft dat je eerst de balk uit je eigen oog mag laten weghalen en dan pas de ander z’n splinter kan helpen verwijderen.
9. Omdat we als kerk niet kerken planten als hoofddoel, maar als doel hebben om het koninkrijk te zoeken en recht te doen.
10. Omdat de kerk niet zegt: ‘pas op wie je liefhebt’ maar zegt ‘heb je vijanden lief’
11. Omdat de kerk niet zegt ‘zorg dat je gered bent en de rest is extra’. Maar dat de kerk zegt ‘zoek eerst recht en het koninkrijk en de rest krijg je er bovenop’
12. Omdat de kerk niet ‘schuil maar veilig in de stal’ zegt, maar: ‘ga op weg en volg de stem van de herder’
13. Omdat de kerk niet gelooft dat zonde besmettelijk is, maar dat we ervaren dat vergeving besmettelijk is.
14. Omdat de kerk niet een kerkdienst is, maar een levend organisme van relaties
15. Omdat de kerk op zondag geniet van rust en zich niet ook nog op die ene vrije dag uit de naad werkt om een kerkdienst te organiseren.
16. Omdat de grenzen van de kerk niet zwart/wit zijn, maar vervagen en zo het verhaal van Jezus op de plekken komt waar het nodig is.
17. Omdat de kerk durft om uit hun eigen sub-cultuur te stappen in de belevingswereld van anderen.
18. Omdat we ons in kunnen zetten voor behoudt van Gods schepping.
19. Omdat de kerk niet gelooft dat God de aarde vernielt, maar vernieuwd; een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde.
20. Omdat we als gelovigen niet alleen mensen verzorgen die vast komen te zitten in het systeem van de maatschappij, maar dat we ook het zand in de machine zijn die het systeem laat vastlopen.
21. Omdat we in relaties elkaar kunnen scherpen, zoals ijzer ijzer scherpt
22. Omdat we geen oordeel hoeven te vellen, God kan dat alleen, de kerk mag liefhebben. We mogen afwachten of en hoe God oordeelt.
23. Omdat de kerk genade kan voorleven door liefde boven de wet te zetten en mensen boven de dogma’s mag stellen.
24. Omdat de kerk kan voorleven dat Jezus offer bewijst dat God echt het beste met mensen voorheeft.
25. Omdat de kerk vanwege Jezus offer mag geloven dat er geen voorwaarden meer gesteld hoeven te worden aan Gods genade.
26. Omdat relaties verdieping geven en we samen een breder beeld van God krijgen.
27. Omdat de kerk het aandurft om de vrucht van de Geest lekker te laat rijpen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en  zelfbeheersing. Ook als dat tijd kost en we ervoor door moeilijke periode heen moeten gaan.
28. Omdat we in ontmoeting elkaar kunnen bemoedigen. We helpen elkaar om te zien hoe God ons ziet, als de ander het even niet ziet.
29. Omdat de relaties die we bouwen niet met 300 mensen tegelijk zijn, maar relaties zoals vrienden die hebben. Dat vraagt soms meer commitment dan één keer per werk naar een kerkdienst gaan. Zo leren we elkaar in de praktijk echt lief te hebben.
30. Omdat we leren om niet alleen elkaar, maar zelfs onze vijanden lief te hebben.
31. Omdat Jezus als het Hoofd van de Gemeente iets geweldigs voorleeft: Voor elkaar door het vuur gaan, ook als iemand andere opvattingen heeft dan wij.
32. Omdat we als kerk mogen oefenen om onze onvolmaaktheden te laten zien aan elkaar.
33. Omdat we in de relaties niet bang zijn voor elkaars twijfel, maar vertrouwen op het proces dat iemand heeft. Jezus is de herder van onze ziel, niemand anders.
34. Omdat we in relaties mogen leren hoe we mensen, die buiten de boot vallen, mogen opnemen in onze vriendengroepen.
35. Omdat we ons mogen richten op het ene verloren schaap in plaats van op de wensen en de groepsdruk van de kudde van 99 schapen.
36. Omdat we eerlijk mogen zijn over alles zonder dat we elkaar afkeuren. Zodat grote geheimen niet onderhuids doorgroeien.
37. Omdat we in de relaties mogen leren om boosheid te uiten, nog voor we hoeven te leren vergeven.
38. Omdat we als kerk mogen leren vergeven, ook als het moeilijk is en we daarvoor tijd nodig hebben.
39. Omdat Gods geduld niet opraakt en dus nog steeds ons wil leren om niet aan wetten en concepten vast te houden, maar om hem te vertrouwen.
40. Omdat we in de relaties mogen leren zwak te zijn. En als we onze zwakheid kennen dat we dit mogen accepteren. Tegelijkertijd mogen we vol zelfvertrouwen zijn over de dingen waar we ons in bekwamen.
41. Omdat we in onderlinge vriendschap in de praktijk mogen leren wat het is om iemand te vertrouwen, en zo ook vertrouwen op te bouwen met God.
42. Omdat we in relaties elkaar mogen uitdagen om het nest te verlaten en volwassen te worden.
43. Omdat we als kerk kritische vragen durven aan te gaan, omdat we geloven dat ze ons iets leren van onze blinde vlek.
44. Omdat we als kerk een geweldige toegevoegde waarde voor de buurt kunnen zijn door armen en minder bedeelden te helpen, voor kunst en muziek en festivals waar ook mensen van buiten ons netwerk van mogen genieten.
45. Omdat we als gelovigen een enorme stem kunnen geven aan hen die onderdrukt worden.
46. Omdat er in de kerk ruimte is voor pessimisme en voor optimisme en alles wat daar tussen ligt.
47. Omdat er in de relaties ruimte is voor ongeloof en geloof, voor mooie dingen maken en voor keihard chillen.
48. Omdat de kerk niet draait om kerkdiensten, maar om het leven delen met elkaar.
49. Omdat de kerkdienst slechts een voertuig is, dat zodra het niet meer zijn functie vervult, we het moeten durven loslaten om nieuwe manieren te vinden waarop we we elkaar opzoeken en ons nuttig maken in de samenleving.
50. Omdat de kerk houdt van eten, drinken en feestvieren.
51. Omdat mensen in het netwerk niet alleen liederen zingt om zich goed te voelen, maar ook liederen durft te zingen die vertolken hoe ze zich werkelijk voelen.
52. Omdat we ons in de kerk niet alleen laten volstromen met liefde om het uit te delen, maar we ook mogen weggeven van wat we nog niet hebben en mogen vertrouwen dat God zich buiten onze comfortzone schuilhoudt om zichzelf te laten vinden.
53. Omdat de kerk God niet alleen vindt in het bij elkaar zijn, maar God ook vindt in de ogen van de mensen uit onze straat.
54. Omdat de kerk niet meer een kloof maakt tussen het heilige en het seculiere, maar de kloof overbrugt om de twee werelden één te maken.
55. Omdat ik geloof in wat onmogelijkheid lijkt: Een kerk die binnenstebuiten gekeerd wordt en hun stad durft te dienen om zo te leren wat het is om als Jezus te zijn voor anderen.

55_redenen_waarom_NIET_naar_kerkIn de afgelopen 30 jaar ben ik naar verschillende kerken geweest, van gereformeerd naar baptisten tot aan evangelisch en pinkster. Daar heb ik veel mogen leren over God en ben ik ondersteboven geraakt van Zijn liefde en genade. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Ik ben daar de spannende reis met Jezus gestart, waarin ik steeds weer nieuwe dingen van het leven met Hem leer.

Helaas heb ik in de verschillende kerkgroepen ook dingen meegemaakt die me niet geholpen hebben of die me gekwetst hebben. Daardoor heb ik uiteindelijk toch besloten een aantal jaar niet meer naar de kerk te gaan. Dit was voor mij een verrassende wending. Wil je weten wat me daar toe gebracht heeft? Hier mijn 10.000 redenen waarom ik niet meer naar de kerk ga. Oh sorry, het zijn er 55…

‘Ik ga niet meer naar de kerk omdat … ‘

1. Omdat de liedjes die we zingen niet aan sluiten bij de dingen die ik doordeweeks om me heen zie.
Onrecht, verliefdheid, verlies, feest, vriendschap etc zijn zo even wat thema’s die niet langskomen in de liedjes in de kerk. Wat er wel altijd is, zijn liedjes met opsommingen van Gods eigenschappen en liedjes met sterke statements van complete overgave.

2. Omdat de twijfels en vragen die ik heb, worden gezien als iets waar ik me van moet bekeren voor ik aan kan sluiten in de opvattingen van de meerderheid. En mijn twijfels worden niet gezien als waardevolle aanvulling voor een bredere kijk op God en het leven.

3. Omdat de kerkdiensten gericht zijn op onszelf en niet op de wereld om ons heen.

4. Omdat er in de kerk het idee ontstaat dat we anderen de kerk in moeten krijgen, alsof de kerk het koninkrijk zelf is.

5. Omdat ik moe was geworden van de afgeronde mooie getuigenissen op het podium en er nooit verhalen verteld werden van mensen die nog midden in hun proces aan het worstelen waren.

6. Omdat boosheid en woede gezien werden als een verkeerde emotie en je het beste mensen direct kan vergeven.

7. Omdat ‘gelovig zijn’ en ‘keurig zijn’ door elkaar worden gehaald.

8. Omdat gehoorzaamheid aan God een manier was om mensen in het gareel te houden in plaats van mensen laten groeien door fouten te mogen maken.

9. Omdat ik de kerkdiensten geen plek vond om mijn vrienden voor uit te nodigen. Ik kon in de kroeg een beter gesprek met ze hebben over geloof.

10. Omdat ik van groepjes als Amnesty en goede documentaires meer leerde van hoe we ons in kunnen zetten tegen onrecht dan van de 30 jaar preken die ik heb gehoord.

11. Omdat kerkmensen angstig worden als je wat meer begint te lezen dan de boekjes uit de christelijke boekhandel.

12. Omdat er wel verteld werd dat God genadig was, maar tegelijkertijd keurde de kerk mensen af, sloot ze buiten, veroordeelde ze op basis van levensstijl voor ze die mensen werkelijk kenden.

13. Omdat de dogma’s uiteindelijk toch boven de mensen gingen. Een stelletje dat niet mocht trouwen in de kerk, omdat ze een paar maanden voor de bruiloft al bij elkaar in ging wonen.

14. Omdat er geoordeeld werd vanuit angst voor meer goddeloosheid in plaats van bereid te zijn de ander te leren kennen in zijn andere beslissingen.

15. Omdat er teveel een geestelijke visie werd geplakt op psychische zaken zoals depressie. Depressie werd gezien als iets verkeerds, iets waar je vooral geen aandacht aan moest geven. Ik merkte juist dat ik ruimte nodig had om te rouwen.

16. Omdat er na genezingsavonden de gebeurtenissen rooskleuriger werden afgespiegeld en als er eerlijk werd toegegeven dat er geen genezingen plaatsvonden, dat dit niet opbouwend was voor ons geloof om te zeggen.

17. Omdat er bij het avondmaal extra op onze schuld werd gefocust: ‘Door jou heeft Jezus moeten sterven’ in plaats van ‘voor jou heeft Jezus willen sterven’.

18. Omdat ik merkte dat leiders teveel hielden van hun positie en de kerk niet konden loslaten. Nieuwe ideeën werden stilgezwegen of er was geen sfeer van vertrouwen om ideeën aan te scherpen.

19. Omdat stokpaardjes heilige huisjes werden, die blijkbaar niet bevraagd mochten worden. Werd dat wel gedaan, dan werd er op de kritische mensen neergekeken.

20. Omdat er bij het verlaten van de kerkdeur een bordje hing: ‘Je betreedt nu het zendingsveld.’ Daar werd natuurlijk mee bedoeld: ‘Ga daar de goede boodschap brengen’ maar het ging uit van een gescheiden wereld. Alsof binnen de kerk een andere plek is dan erbuiten.

21. Omdat er veroordelend werd gesproken over mensen die niet meer naar de kerk gingen. Die waren niet trouw gebleven aan God. Alsof God en de kerk hetzelfde is.

22. Omdat er betuttelend werd gesproken over anderen. Bijvoorbeeld richting homo’s en lesbiennes.

23. Omdat er angstvallig gebeden moest worden voor bescherming als we na een optreden met de auto naar huis keerden. Zonder dat gebed zou het niet goed gaan.

24. Omdat er een hogere waarde werd toegekend aan geestelijke taken, zoals aanbidding, profetie en bidden en de aardse dingen als ‘vergankelijk. Er ontstond een onderscheid over wat geestelijke, heilig is & wat aards, seculier is.

25. Omdat leiders bij een zelf genomen financieel risico niet de verantwoordelijkheid droegen, maar de gemeente vroegen om deze stap in geloof te volgen door te doneren.

26. Omdat ik, als ik niet zo mee kon komen in de aanbidding, ik me dan buiten de groep voelde vallen en mensen dachten dat ze voor me moesten bidden.

27. Omdat er elke zondag wordt gepraat over hoe we heiliger kunnen worden, beter kunnen leven, maar sterk worden van tegenstand kon niet, want tegenstand in het leven werden gezien als geestelijke strijd.

28. Omdat de groepsdynamiek zorgde voor veel ongezonde verhoudingen. Leiders die hun bediening als succesvol zien als er veel mensen naar voren gaan om voor zich te laten bidden en daar onbewust op aansturen. En kerkgangers, die een verwachting ontwikkelen dat een voorganger zo’n door de Geest geleide (emotioneel beladen) preek moet houden.

29.Omdat ik het gevoel had dat ik moest erkennen hoe zondig ik wel niet was en dat ik daarmee God zou eren voor zijn Goedheid.

30. Omdat de genade van God ervoor zou moeten zorgen dat alle pijn en emotie uit mijn leven weggevaagd zou worden. Maar ik vind sommige emoties juist heel gezond en ik wilde niet iets van mezelf wegstoppen.

31. Omdat er wordt veel gepraat over zonde en heiligheid, maar er wordt niet gepraat over hoe we ons in kunnen zetten voor anderen.

32. Omdat heilig zijn een soort illusie werd waarmee we onze eigen imperfectie even konden vergeten.

33. Omdat er in de kerk een idee werd geschetst hoe je een goede christelijk man zou moeten zijn en dat ik me niet herkende in een zoete, keurige man die in mijn ogen veel te zorgzaam en pastoraal moest zijn. De ruwe kant, de pionier in mij en de levensgenieter zouden moeten sterven aan het kruis en wat over zou blijven was een vredelievende keurige burgerman.

34. Omdat de christelijke vrouw werd gestereotypeerd als zorgzaam, verwelkomend en te vaak zag ik dat vrouwen zich alleen maar behulpzaam onderdanig aan de man opstelden en hooguit af en toe een profetie meedeelden, maar verder de microfoon bij hun man lieten. Deze vrouwen zwaaiden ook met vlaggen en konden tijdens het bidden vaak ‘Jezusssssss’ zeggen, vaak voor, tijdens en na een zin. Ik werd stiekem bang dat ik zo’n christelijke vrouw moest trouwen om God te eren.

35. Omdat seksualiteit vele weken op het agenda stond en vooral gezien werd als een verleiding en als gevaarlijk. Als man kreeg ik het idee dat het fout is om lust te hebben en al helemaal om lust toe te staan of er iets mee te doen.

36. Omdat de kerk de bijbel zag als het onfeilbaar woord van God. De bijbel werd als magische spreukenboek gebruikt, waarbij er zonder context losse verzen werden gescandeerd als ‘waarheid’.

37. Omdat de kerk een monopoly op de waarheid dacht te hebben.

38. Omdat kerkmensen zeggen dat woorden macht hebben en dit op magische wijze werd toegepast en tegelijkertijd angst werd ingeboezemd voor het gebruik van ‘verkeerde’ woorden.

39. Omdat op alle negatieve dingen die we niet konden verklaren het labeltje ‘demonische machten’ werd geplakt. Ook op psychische aandoeningen, of als iemand door een moeilijke tijd ging.

40. Omdat er gezegd werd dat verdriet zou verdwijnen als je maar voldoende in de bijbel leest.

41. Omdat er gezegd werd dat iedereen Gods wil voor zijn/haar leven direct uit de bijbel kan halen.

42. Omdat tegenstand vaak betiteld werd als geestelijke strijd en satan achter die moeilijkheden zit, zelfs als het zichtbaar was dat mensen gebukt gingen onder een ongezonde verhoudingen of manier van leven zoals een onverwerkt verleden.

43. Omdat ‘actief in de kerk zijn’ er uiteindelijk voor zorgde dat ik minder tijd had om bij mijn vrienden te zijn of mensen uit mijn familie te bezoeken.

44. Omdat de kritische vragen niet bespreekbaar waren en werd afgeweerd door te zeggen ‘ga dan naar een andere kerk’

45. Omdat mensen niet wilden dat hun manier van kerk zou veranderen en andersdenkenden gezien werden als een gevaar in plaats van als een verrijking.

46. Omdat er leidinggevende taken werden toebedeeld aan vooral gehoorzame ijverige mensen, die vervolgens overwerkt raakten vanwege een te hoge druk en verwachting.

47. Omdat er gehamerd werd op evangelisatie op basis van relatie leggen, terwijl de relaties in de kerk gericht waren op te behalen doelen.

48. Omdat ik mensen wilde helpen een mooier leven te hebben zonder ze te bekeren of mee te nemen naar de kerk.

49. Omdat de kerk elke zondag maar bezig bleef met de zonde, terwijl ik graag wat aan de misstanden in de wereld wilde doen.

50. Omdat ik een hele tijd niks hoorde van God en niemand me vertelde dat God misschien wel wilde dat ik mijn eigen hart ging volgen.

51. Omdat mensen erop bleven hameren dat we ons eigen hart niet kunnen vertrouwen.

52. Omdat ik op een gegeven moment om me heen zag dat mensen in de kerk een soort makke schaapjes waren, niet volgroeid en zonder eigen wil.

53. Omdat ik op zondag liever rustig met leuke vrienden wilde chillen in de stad dan me die dag uit te sloven in de kerk.

54. Omdat ik erachter kwam dat je niet NAAR de kerk kan, maar dat we de kerk ZIJN.

55. En omdat ik SCHROK: Ik moest bekennen dat ik me zelf schuldig heb gemaakt aan merendeel van de bovenstaande punten. Ik heb anderen gekwetst met mijn ideeën, praatjes en daden. Ik heb mensen veroordeeld, uitgesloten, niet het geduld gehad om naar ze te luisteren, te snel gezocht naar een oplossing, te vaak gedacht te weten hoe iets werkt en helaas te veel kwetsende woorden gebruikt, terwijl ik geloofde dat ik God eerde door de waarheid hoog te houden. Dat was de druppel: ik moest uit deze omgeving om te ontgiften. Ik had mezelf laten vormen door ideeën waar ik niet meer achtersta.

Mijn wereld stond op zijn kop en ik ben een aantal jaar niet naar de kerk gegaan om te kunnen inzien wat ik wel geloof. Uiteindelijk heb ik in Jezus opnieuw gezien hoe hij naar mij kijkt en hoe hij zich aan mij wil verbinden.

Benieuwd hoe dit mijn visie op de kerk heeft veranderd?
www.kerkbinnenstebuiten.nl